อุปกรณ์การแพทย์

ตัวอย่างการติดตั้งในห้องปฏิบัติการ คลินิก และโรงพยาบาล

เครื่องจักรสแตนเลส

ตัวอย่างการติดตั้งในไลน์การผลิต โรงงาน ร้านอาหาร

งานสแตนเลส

ตัวอย่างการติดตั้งในไลน์การผลิต โรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร สถานศึกษา