ตู้ปลอดเชื้อ (BSC) แบบครอบอ่างซิงค์

ติดตั้งตู้ปลอดเชื้อ (BSC) แบบครอบอ่างซิงค์ พร้อมทั้งมีระบบกรองอากาศ มาตรฐาน HEPA H14 (ทุกเครื่องผ่านการทดสอบ HEPA Installation Leak Tests)