ตู้ดูดไอสารเคมี (FUME HOOD)

ติดตั้งตู้ดูดไอสารเคมี (FUME HOOD) พร้อมอ่างซิงค์ กรองกลิ่นสารเคมีด้วย Activated Carbon Filter ณ ขั้นตอนล้างทำความสะอาด ของกระบวนการผลิตพลอย