ตู้ปลอดเชื้อ (BSC)

ติดตั้งตู้ปลอดเชื้อ (BSC) พร้อมทั้งมีระบบกรองอากาศ มาตรฐาน HEPA H14 (ทุกเครื่องผ่านการทดสอบ HEPA Installation Leak Tests)