ตู้ทดสอบสมรรถภาพปอด (Biosafety Cabinet)

ติดตั้งตู้ทดสอบสมรรถภาพปอด (Biosafety Cabinet) พร้อมติดตั้งชุดเครื่องกรองอากาศตัวกรองอนุภาคละเอียด HEPA Filter และหลอดรังสี UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อโรค
 • เหมาะสำหรับใช้ทดสอบสมรรถภาพปอด และเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร
 • คุณลักษณะทั่วไป
  – โครงสร้างห้องความดันลบ และชุดเครื่องกรองอากาศทำจากสเตนเลส เกรด 304
  – มีล้อล็อคสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
  – ชุดเครื่องกรองอากาศ ระดับHEPA H14 ตามมาตรฐาน EN 1822 MMPS
  – ตัวห้องมีระบบเสียง ลำโพงและไมค์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้
  – มีหน้าจอบ่งบอกระดับแรงดันลบ (Negative Pressure) สามารถมองเห็นค่าได้อย่างชัดเจน
  – มีช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับการสื่อสารข้อมูลของเซนเซอร์เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด