ตู้ปลอดเชื้อ (BSC) | ตู้เก็บชิ้นเนื้อ (Specimen Storage)

ติดตั้งตู้ปลอดเชื้อ (BSC) ครอบเคาท์เตอร์อ่างซิงค์สำหรับ เตรียม / ล้างทำความสะอาด พร้อมทั้งมีระบบกรองอากาศ มาตรฐาน HEPA H14 (ทุกเครื่องผ่านการทดสอบ HEPA Installation Leak Tests)