การออกแบบครัว

5 องค์ประกอบสำคัญที่ร้านอาหาร “ต้องมี”

ในการออกแบบครัวให้กับร้านอาหารของเรา สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกคือ ในครัวของเรา “ต้องมีอะไรบ้าง” เพื่อให้เราสามารถออกแบบครัวให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว

5 องค์ประกอบสำคัญของร้านอาหาร

1. ส่วนกักเก็บ / สต็อกของ

ภายในครัวร้านอาหาร จะต้องมีจุดที่คอยกักเก็บของต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน ตั้งแต่ อุปกรณ์เครื่องใช้ (เช่น เครื่องครัว, กระทะ) อาหาร (เช่น วัตถุดิบ, อาหารปรุงเสร็จ, เนื้อ, อาหารแห้ง) และภาชนะหรือของใช้อื่น ๆ (เช่น แก้ว, จาน, ผ้าลินิน)

โดยในครัวจะต้องมีจุดเก็บสต็อกของแยกออกจากกันตามประเภทการใช้งาน เช่น อาจมีตู้เย็นสำหรับเก็บวัตถุดิบหรืออาหารที่เน่าเสียได้ มีตู้เก็บอาหารแห้ง หรือมีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องใช้อื่น ๆ

2. แผนกล้างทำความสะอาด

กระบวนการล้างทำความสะอาด ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของร้านอาหาร เพราะการทำความสะอาด จะช่วยให้เกิดสุขอนามัยต่ออาหารที่เสิร์ฟรวมถึงภาชนะที่ใส่อาหารด้วยเช่นกัน ซึ่งควรแยกส่วนล้างจานกับอาหารออกจากกัน เพื่อไม่ให้ฟองสบู่กระเด็นใส่อาหารนั่นเอง

ในโซนล้างทำความสะอาด อาจมีเครื่องล้างจานสำหรับร้านอาหาร, ซิงค์ล้างจาน, และที่ตากภาชนะเครื่องครัว เพื่อให้การทำงานในครัวเป็นไปอย่างราบรื่น

3. แผนกเตรียมอาหาร

ภายในครัวร้านอาหาร อาจมีจุดเตรียมอาหารหลายจุดด้วยกัน ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่อยู่ในเมนู โดยในแผนกเตรียมอาหาร จะมีส่วนของเคาน์เตอร์, อุปกรณ์สำหรับตัดเฉือน, และตู้เก็บของ

โดยควรจัดโซนเตรียมอาหารให้ใกล้กับตู้แช่แข็ง เพื่อให้พนักงานในแผนกดังกล่าวสามารถเก็บวัตถุดิบได้รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

4. แผนกปรุงอาหาร

แน่นอนว่าครัวแทบทุกร้านจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับปรุงอาหาร โดยอาจมีชุดเตาอบแก๊ส เตาแก๊ส อุปกรณ์เครื่องตัวต่าง ๆ เช่น กระทะ หม้อ ตะหลิว และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปรุงอาหาร นอกจากนี้ หากมีระบบจำพวก POS System ที่ดี จะยิ่งช่วยให้พ่อครัวหรือเชฟที่ปรุงอาหารทำอาหารตามออเดอร์ได้ทันและไม่สับสน

5. แผนกเสิร์ฟ/บริการ

ส่วนนี้จะเป็นแผนกที่จะต้องจัดจานอาหาร และวางเตรียมพร้อมให้พนักงานส่วนหน้านำอาหารไปเสิร์ฟให้กับลูกค้า โดยส่วนนี้ควรจะมีตะเกียงหรือไฟที่คอยให้ความร้อนกับอาหารที่รอเสิร์ฟ โดยควรจัดแผนกเสิร์ฟอาหารให้ใกล้กับห้องทานอาหารให้มากที่สุด และลดระยะห่างระหว่างครัวกับโต๊ะอาหาร เพื่อให้บริกรเสิร์ฟอาหารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

สรุป

5 องค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักของร้านอาหาร หากขาดแผนกใดไปแผนกหนึ่ง ย่อมทำให้งานในครัวยิ่งยากลำบากยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้วเราควรคำนึงถึงแผนกครัวเหล่านี้ให้ดีว่า ครัวของเรายังขาดส่วนใดบ้าง ต้องเพิ่มหรือปรับอุปกรณ์เครื่องครัวหรือการจัดวางแผนกต่าง ๆ อย่างไร เพื่อให้การทำงานภายในครัวมีความลื่นไหล และปลอดภัยมากที่สุดนั่นเอง

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.lightspeedhq.com/blog/commercial-kitchen-layout/