ความดันลบ (Negative Pressure)

ความดันลบ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งกับอุปกรณ์การแพทย์หรือห้องต่าง ๆ ที่ต้องมีการควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่กร...